Những thay đổi về trợ cấp thai sản mẹ bầu nền biết

Từ ngày 1/7/2017, mức trợ cấp cho mẹ một lần sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (trợ cấp thai sản) sẽ được tăng lên hơn 7,4% so với mức trợ cấp hiện hành do lương cơ sở tăng. Căn cứ vào Khoản 2 – Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP,kể  từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, do vậy tiền trợ cấp thai sản cũng điều chỉnh để tăng theo sao cho phù hợp (Căn cứ vào Điều 38 của… Chi tiết »